GIÁO PHẬN FUKUOKA CHÍNH THỨC THÔNG BÁO TIẾP TỤC TẠM HOÃN CỬ HÀNH THÁNH LỄ CỘNG ĐỒNG VÀ HƯỚNG DẪN SỐNG TUẦN THÁNH (2020.3.26)

公式アカウント
Official account
page top
日本語 日本語 English English 简体中文 简体中文 繁體中文 繁體中文 Français Français 한국어 한국어 ဗမာစာ ဗမာစာ Español Español Tiếng Việt Tiếng Việt