THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO THẦY PHÓ TẾ PHÊRÔ FUNATSU RYŌTA (2020.6.15)

公式アカウント
Official account
page top