THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA GIÁO PHẬN FUKUOKA về KẾ HOẠCH NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC CHA JOSEP M. ABELLA

公式アカウント
Official account
page top