THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA GIÁO PHẬN FUKUOKA về việc TIẾP TỤC HOÃN THÁNH LỄ CỘNG ĐỒNG ĐẾN HẾT THÁNG NĂM do dịch viêm phổi Covid-19 (2020.4.24)

公式アカウント
Official account
page top